محبوبترين بندگان در پيش خدا كسي است كه براي بندگان خدا سودمندتر است.(نهج الفصاحه، ح ۸۶)
                                                                        جالب و خواندنیبرخی از ژرنالهای داخلی معتبر کشاورزی-مرتبط با علوم دام و طیور


نکته:
1- مجلات دارای ضریب تأثیر از دسته مجلات پايگاه استنادي علوم جهان اسلام( Islamic World Science Citation Center : ISC) می باشند.
2- مجلات با عنوان لاتین مقالات را به زبان لاتین پذیرش و نشر می کنند.
 
ردیف نام مجله نوع اعتبار ضریب تآثیر
(Impact Factor)
 نشانی
1

پژوهش و سازندگی - وزارت جهاد سازندگی

علمی - پژوهشی

0.043

تهران: ص.پ.1397-13145

تلفن: 17-2414413 داخلی 409 و 2413927 نمابر: 2413927

2

تحقیقات کشاورزی ایران -دانشگاه شیراز

علمی - پژوهشی

شیراز: دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی

3

پژوهش های علوم دامی -دانش کشاورزی - دانشگاه تبریز

علمی -پژوهشی

تبریز : دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی دفتر مجله دانش کشاورزی کد پستی 51664 - تلفن : 3392037-0411 فاکس : 3345332 -0411

asci.tu@tabrizu.ac.ir

4

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی -دانشگاه صنعتی اصفهان

علمی -پژوهشی

دانشگاه صنعتی اصفهان - سازمان مرکزی،دفتر نشریات علمی مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی - کدپستی: 8415683111 تلفن : 3912877 فاکس :3912626 jasanr@cc.iut.ac.ir7

5 مجله تحقیقات دامپزشکی- دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

0.037

دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران - ص .پ. 6453-14155 JFVM@vetmed.ut.ac.ir

6

علوم کشاورزی ایران - دانشگاه تهران

علمی- پژوهشی

کرج: دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کدپستی 11167-31587 ص.پ.4111 تلفن: 224022-4، داخلی 256

7 علمی کشاورزی- دانشگاه شهید چمران

اهواز : دانشگاه شهید چمران دانشکده کشاورزی دفتر مجله علمی کشاورزی، تلفن : 19-330011 داخلی 2325 فاکس : 330079 email:JAGRIC@cua.ac.ir

8

علوم و صنایع کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

علمی- پژوهشی

مشهد : دانشکده کشاورزی دفتر مجله ص.پ.1163-91775

9

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علمی- پژوهشی

گرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان معاونت پژوهشی، دفتر نشریه; ص.پ.386 تلفن:2245884-0171 فاکس:2225989-0171 site : www.magiran.com/jasnr

10

علوم کشاورزی- دانشگاه ازاد اسلامی

علمی- پژوهشی

تهران : پونک حصارک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی ص.پ.775/14515 تلفن : 4-4804172 فاکس : 4804175

11

علمی رازی - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

علمی- پژوهشی

کرج : حصارک - موسسه رازی ص.پ. 148/31975 تلفن: 46- 4570038 داخلی 2179

12

منابع طبیعی ایران - دانشگاه تهران

علمی-پژوهشی

کرج: دانشکده منابع طبیعی ص.پ.4314-31585 تلفن: 223044-0261; فاکس : 227765-0261<

13

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

علمی- پژوهشی

کرج: اول جاده مرد اباد-روبروی ترمینال شهید کلانتری-موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - تلفن: 275320 و 275242 و278359 -0261فاکس: 276277 email : iaeri@abdnet.com

14

journal of agricultural science and technologyمرکز تحقیقات علمی کشور

علمی- پژوهشی

اتوبان کرج : بعد از پیکان شهر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تلفن : 4196408

15

iranian journal of fisheries sciences

علمی- پژوهشی

تهران خیابان فاطمی غربی جنب سفارت پاکستان پلاک : 297 تلفن : 6420731

16 علوم ترويج و آموزش کشاورزي

علمی- پژوهشی

0.202
17 توليدات دامي

علمی- پژوهشی

0107
18 به زراعي کشاورزي 0.107
19 شيلات 0.098
20 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 0.096
21 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 0.075 وزارت بهداشت
22 علوم دامي ايران 0.064
23 دانش کشاورزي پايدار 0.038 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
24 مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي 0.037
25 مجله دامپزشكي ايران 0.024
26 iranian journal of fisheries sciences 0.087 ایران
27 iranian journal of veterinary surgery 0.051 ایران
28 archives of razi institute 0.030 ایران
29 journal of agricultural science and technology 0.024 ایران
30 iranian journal of veterinary research (university of shiraz) 0.012 ایران- دانشگاه شیراز
31 acta medica iranica 0.012 ایران - وزارت بهداشت

برخی از ژرنالهای معتبر خارجی مرتبط با علوم دامی

ProQuest journal in animal science

1)Animal Behavior

2)Animal Cognition in Nature

3)Animal Feed Science and Technology

4)Animal Models in Eye Research

5) Animal Reproduction Science

6)Applied animal ethiology

7)Avian Immunology

8)Avian

9)Avian Molecular Evolution and Systematic

Oxford journals in animal science

Supported by:

Oxford university press

Cambridge university

1) Advances in Animal Biosciences

2) Animal Genetic Resources/Resources génétiques animales/Recursos genéticos animales

3) Animal Health Research Reviews

4)Animal Science

5) British Journal of Nutrition

6) Comparative Exercise Physiology

7) Environmental Biosafety Research

8) Equine and Comparative Exercise Physiology

9) Forestry: An International Journal of Forest Research

10) Genetics Research formerly Genetical Research

11)Genome Biology and EvolutionJournal of Heredity

12) Journal of Developmental Origins of Health and Disease<

13) Journal of Molecular Cell Biology

14)Nutrition Research Reviews

15) Proceedings of the Nutrition Society

16)Public Health Nutrition

17) World's Poultry Science Journal

Science directs journals in animal science

Supported by:

elsevier

Taylor & Francis

1) Animal Science and Zoology

2) Food Science

3) Forestry

Informaworld journals in animal science

Supported by:

Routledge

Taylor Francis

Garland Science

Psychology press

1)Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science

2)Animal Biotechnology

3)Animal Cells and Systems

4)Avian Erythrocyte, The

5) Avian Malaria Parasites and other Haemosporidia

6)Bird Study

7) British Poultry Science

8)Determinants of Animal Behaviour

9)Encyclopedia of Animal Science

10)Italian Journal of Zoology

11)Journal of Applied Animal Research

12)Journal of Vertebrate Paleontology

13)Ostrich

14)Swine Nutrition, Second Edition, 2nd Edition

15)Veterinary Quarterly

Some Free Journals About Animal Science

1) Journal of Animal Science-Free Article

2) Animal -Free Article

3) Poultry Science-Free Article

4) Czech Journal of Animal Science-Free Article

5) Journal of Dairy Science-Free Article

6) Canadian Journal of Animal Science-Free Article

7) South African Journal of Animal Science-Free Article

8) The Journal of Poultry Science-Free Article

برخی از انجمن ها و همایش های مرتبط با علوم دامی


1) انجمن تولیدلت دامی اروپا(EAAP) این انجمن شهریور ماه هر سال یک همایش در یکی از کشورهای اروپایی دارد تا آخر سال 2011 حدود 61 همایش برگزار کرده است.
2) انجمن جهانی علوم طیور(WPSA) این انجمن دارای شعبات متعدد در کشورهای جهان است که همایش سالیانه آنها عمدتا به صورت منطقه ای در جهان برگزار می شود.
3) جامعه علوم دامی بریتانیا(BSAS) این جامعه هر سال یک همایش در کشور انگلیس برگزار می کند
4) انجمن علوم دامی ایران این همایش هرچند که به طور منظم همایش ندارد اما در دهه گدشته حدود 4 همایش در ایران برگزار کرده است و ازاین منظر یکی از مهمترین رویدادهای علوم دامی در ایران است.
5) سمپوزیوم تغذیه طیور اروپا(ESBN) این سمپوزیوم شهریور ماه هر سال یک همایش در یکی از کشورهای عضو دارد تا آخر سال 2011 حدود 17 همایش برگزار کرده است.

 

سازمانهای مرتبط با صنایع دام و طیور
     
رفتن به بالای صفحه